HYDRATING SUN ESSENCE


HYDRATING SUN ESSENCE
เอสเซ้นที่จะทำให้คุณไม่ต้องกลัวแดดอีดต่อไป

ซึมเลย ไม่เหนียวเหนอะหนะ

ซึ่งตัวกันแดดทั่วๆไปไม่มี
เฮลโล พระอาทิตย์
ให้ความขุ่มชื้กับหน้า
ไม่ต้งแดดอีกต่อๅปแล้วไม่ต้วกลัวแดดอีกต่อไป

เบสเป็นาม่วง
ปรับสีผิวให้สม่พเสมิและสีผิวขึ้นใสขึ้นทันที