Tomato Mini Stem cell Serum โตมาโต้ มินิ สเตมเซลล์ เซรั่ม

Tomato Mini Stem cell Serum
โตมาโต้ มินิ สเตมเซลล์ เซรั่ม

รับผลิต
Tomato Mini Stem cell Serum
โตมาโต้ มินิ สเตมเซลล์ เซรั่ม


หนึ่งเดียวในเอเชีย ที่ผลิตตัวนี้ได้
ผลิตสเตมเซลตัวใหม่ ที่ วิจัยล่าสุดของวงการ

กระตุ้นให่โกรสแฟคเตอร์ทำงานมากกว่าเดิม 8  เท่า

เรื่องของหน้าขาว
กำจัดแอคทีฟออกซิเจน ออกจากผิวหนึ่ง
(ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้า)

Tomato
Mini Stem cell Serum
สตมเซลจากมะเขือเทศ พันธุ์เล็ก

Next gernalation

หน้าเด้ง ซิครับท่าน...!!!

ใส่เต็มโดส

เพิ่ง patentลิขสิทธิ์ เมื่อไม่ดี่อนมานี้เอง.
จะสกัดจากเนื้อเยื่อ