IDEBENONE
สารตัวใหม่ ดังภายในวันเดียว ที่ USA..!!
ได้รับคะแนน 95 คะแนน. จาก 100 คะแนน จากงานประชุมการแพทย์ที่ สหรัฐ อเมริกา

หยุดปัญหา หน้าแก่....!!
Stop Freeze Aging

ได้รับการยอมรับ จากวงการแพทย์ทั่วโลก

 Next Gernaration of ..."อีดีบีโนน...IDEBENONE


รับผลิต...
อีดีบีโนน ครีม เดย์และไนท์
Brightening Anti Wrinkle Cream


ในปี 2004
เป็นการประชุมการแพทย์ ที่ USA

คะแนนที่สมาคมทางการแพทย์ เกี่ยวกับการชลอวัย

สารสกัดตัวนี้ก็ดังขึ้นมาภายในวันนั้นเลย

มีทั้งเอกสารรองรับ และงานวิจัย
มีเรื่องราวของตัวนี้เยอะมาก

เบสเป็นาม่วง
ปรับสีผิวให้สม่พเสมิและสีผิวขึ้นใสขึ้นทันที