คุณสมบัติของเซรั่มตัวนี้ VDR ได้รัยการคิดค้นวิจัยขึ้นมาล่าสุดจากประเทศเกาหลี ด้วยเทคโนโลนี PTOBIOTIC โพรไบโอติค เทคโนโลยี

VDR Probiotic Brightening


รับผลิต...

VDR Probiotic Brightening

VDR เซรั่ม ดูดแสง VDR
ดูด VITAMIN D เข้าร่างกาย
VDR serum
วี ดี อาร์ เซรั่ม

PROBIOTIC
Brightening

V แปลว่า VITAMIN
D แปลว่า VITAMIN D
R แปลว่า RECEPTER

คุณสมบัติของเซรั่มตัวนี้ VDR
ได้รัยการคิดค้นวิจัยขึ้นมาล่าสุดจากประเทศเกาหลี
ด้วยเทคโนโลนี PTOBIOTIC โพรไบโอติค เทคโนโลยี

-ช่วยให้ Birghtening
-ผิวแข็งแรง
-สร้างวิตามิน D ให้ร่างกาย
-ทำให้วัฏจัดรการเกิดของผิว ทุก 28 วัน
ผลัดเซลผิสที่เสื่อมแล้วช่วยเรื่องการผลัดเซลผิวที่ดี

***ร่างกายเราไม่สามารถสร้างวิตามินDเองได้
ต้องนำมาจากด้านนอก เพราะฉะนั้น
เซรั่มVDR ตัวนี้ช่สยเป็นRECEPTER
ช่วยดึงVDRเข้าสู่ร่างกายและผิว

คนเกาหลี 95% ขาด VITAMIN D

 

Hot Up Date